Спеціальності

КвадратСьогодні не можна уявити конкурентний успіх жодної організації без ефективного маркетингу. Налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення науки – все це не дасть потрібного результату без основного бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової політики, оскільки саме маркетинг є рушійною силою розвитку в сучасному світі. Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», Ви отримаєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту.

Отримавши диплом за спеціальністю «Маркетинг», Ви зможете реалізувати себе у відділах маркетингу, сфері зв'язків із громадськістю, логістичних підрозділах підприємств, посередницьких і торговельних організаціях, науково-дослідних установах, консалтингових і рекламних фірмах та інших. Маркетолог – стратегічна фігура в будь-якій організації. І хоча результати його роботи набагато складніше оцінити, ніж, наприклад, результати роботи менеджера зі збуту, саме від нього і його професіоналізму залежить оптимальна робота і прибуток всієї компанії надалі.

КвадратВипускник спеціальності «Маркетинг» може обіймати посади:

  • вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв'язків, ціноутворення тощо;
  • вищого управлінського складу малих підприємств різних форм власності;
  • консультанта з питань маркетингу у виробничій сфері;
  • наукового співробітника у науково-дослідних центрах, які займаються проблемами маркетингу;
  • спеціалістів із творчою за характером діяльністю в галузі маркетингових досліджень, збутової та рекламної діяльності, постачання та інформаційного забезпечення.

Термін навчання: 2 роки і 10 місяців - на базі 9 класів; 1 рік і 10 місяців – на базі 11 класів.