Спеціальності

Головна » Абітурієнту » Спеціальності » Комп’ютерна інженерія

КвадратКомп’ютерна інженерія – це область комп’ютерної науки і технології, яка займається побудовою комп’ютерних пристроїв, систем та мереж. Спеціальність «Комп‘ютерна інженерія» є найбільш універсальною і найпоширенішою у своєму напрямку, а попит на фахівців із поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном.

Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на основі сучасних мікроконтролерів та мікропроцесорів – робота, яка по праву вважається однією із найбільш висококваліфікованих і високооплачуваних у світі.

Системне програмування – спеціальність комп'ютерної інженерії, яка вивчає на інженерному рівні програмні та апаратні засоби обчислювальної (комп’ютерної) техніки і готує фахівців для їх проектування.

Випускники успішно працюють провідними спеціалістами з розробки та експлуатації:Квадрат

  • телекомунікаційних та обчислювальних мереж;
  • локальних та розподілених інформаційних систем;
  • прикладних інтелектуальних систем;
  • систем інтелектуальної підтримки комп'ютеризованого виробництва;
  • захищених та високонадійних гнучких комп'ютеризованих систем;
  • інтегрованих комп'ютерних систем обробки інформації;
  • технічних та програмних засобів із елементами штучного інтелекту;
  • систем формування та супроводження баз знань та баз даних і т. ін.

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців - на базі 9 класів; 2 роки і 10 місяців – на базі 11 класів.